Ewangeryzacja Misji Kerygma w Ostrowi Mazowieckiej

Słowo KERYGMA z greki oznacza ?iść i głosić Ewangelię?. Kerygmat to orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu w celu nawrócenia i zbawienia ludzi. Misja Kerygma to ekipa ludzi w każdym wieku, których powołaniem jest głosić Ewangelię. Filmy przedstawiają fragmenty ewangelizacji z 15.09.2018 w Ostrowi Mazowieckiej

Więcej zdjęć: https://dabrowski93.eu/ostrowkerygma-zdjecia

Opublikowano dnia 8 października 2018 o godzinie 20:00