Identyfikatory

Lubię angażować się w różne aukcje charytatywne.
Poniżej większość różnych identyfikatorów

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zbiórki – Banki Żywności

Ratujemy Łomżyńskie Zabytki Cmentarne

Pozostałe identyfikatory