Lift Up | Słowo -> konferencja w Szczytnie

Czy słowa są istotne? A jeśli tak, dlaczego? Ważność czyichś słów oceniamy często przez pryzmat osoby, która je wypowiada- czy jest ona wiarygodna, szczera, czy jej zdanie jest wartościowe. Podczas 3-dniowej konferencji Lift up chcemy szczególnie wysunąć na pierwszy plan Słowo Boże, ukazać jego znaczenie, moc i niezawodność . Pan Bóg jest wiarygodny, Jego słowo posila, nie pozostaje bez spełnienia, a raz wypowiedziane, wykonuje swoją pracę, bo jest żywe i skuteczne!

W dniach 21-23.09.2018 roku w Kościele Chrześcijan Baptystów w Szczytnie odbyła się młodzieżowa konferencja zorganizowana przez Michasię, Roberta i Jonatana z tamtejszej młodzieżówki, na której było ok. 50 osób. Wśród prezenterów byli m.in.: Marcin Chrząszcz, pastor Michał Domagała, Zbyszek Kołak, Łukasz Wróblewski oraz pastor Andrzej Seweryn, a tematy dot. m.in. ksiąg w Piśmie Świętym (m.in. poruszony były apokryfy Starego Testamentu,
Pseudoepigrafy), wybaczanie czy małżeństwo.

więcej zdjęć: tutaj.

Opublikowano dnia 8 października 2018 o godzinie 20:10