Spotkanie z prorok Tracey Verwey z Australii

Zapis video ze spotkania z prorok Tracey Verwey z Australii. Materiał bez cięć. Video recording of the meeting with the prophet Tracey Verwey from Australia. Recording without cuts.

Opublikowano dnia 30 czerwca 2018 o godzinie 12:07